Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

9325 c52f
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viaDagarhen Dagarhen
Kokytos
2290 9eb1
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
Kokytos
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaaynis aynis
Kokytos
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaaynis aynis
Kokytos
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viaaynis aynis
Kokytos
0819 e618
Kokytos
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viaaynis aynis
Kokytos
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Kokytos
1989 614f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaDagarhen Dagarhen
Kokytos
6472 50e0
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaDagarhen Dagarhen
7615 d486

violent-darts:

Birds ALSO have the “I love this thing, let me smush my face against it.” 

Reposted fromhyratel hyratel viaDagarhen Dagarhen
9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaDagarhen Dagarhen
0546 20cb
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaDagarhen Dagarhen
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahalucine halucine
Kokytos
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaaynis aynis

August 08 2017

Kokytos
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
Kokytos
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viano-longer-kore no-longer-kore
Kokytos
Reposted fromgruetze gruetze viaDagarhen Dagarhen
Kokytos

Dita Von Teese
Reposted fromAllexaGhrey AllexaGhrey viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl