Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Kokytos
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer
Kokytos
Kokytos
6052 eb13 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viavertheer vertheer
Kokytos


dragonwear
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Kokytos
Reposted fromRocamadour Rocamadour viavertheer vertheer
Kokytos
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viavertheer vertheer
Kokytos
1404 64c1 500
Logan: TheProfessional
Reposted fromfilmowa filmowa viafilmowy filmowy
Kokytos
5740 c3b7

March 28 2019

Kokytos
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viadunkellicht dunkellicht
Kokytos
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadunkellicht dunkellicht
Kokytos
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viadunkellicht dunkellicht
Kokytos
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viadunkellicht dunkellicht
Kokytos

KOBIETO!

Jeżeli znudziłaś się swojemu facetowi, to koniecznie zrób coś żeby to zmienić. Zacznij ćwiczyć, biegaj, wylewaj siódme poty i schudnij. Zmień kolor włosów i kup sobie nową seksowną bieliznę żeby znowu mu się podobać. Zacznij gotować mu pyszne obiady, piec ciasta i rozpieszczaj go na każdym możliwym kroku!

ŻARTOWAŁEM!

Jesteś piękna, mądra i warta wszystkiego . Na świecie jest ogromna liczba mężczyzn, którzy daliby wszystko żeby być z Tobą. Pamiętaj – nieważne jak bardzo będziesz się starała być „doskonała” – dla niewłaściwych osób nadal nie będziesz wystarczająca. Nieważne jak bardzo będziesz „niedoskonała” – dla właściwych osób będziesz po prostu idealna.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
Kokytos
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadunkellicht dunkellicht

March 27 2019

Kokytos
6748 c9ea 500
Kokytos
Kokytos
6788 e0bd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Kokytos
8200 3c3d 500
Reposted frompunisher punisher viaTiffanys Tiffanys

March 25 2019

Kokytos
2363 9252 500
Reposted fromfoods foods viagabor gabor
Kokytos
2518 5b4a 500
Reposted fromKuishi Kuishi viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl